Energie Coöperatie van start in Almelo

Energie Coöperatie van start in Almelo

Energie Coöperatie Almelo (i.o.) richt zich op het opwekken van zonne-, en windenergie in de regio Almelo met en voor inwoners van Almelo. De insteek en het rendementsmodel is anders dan bij de meeste coöperaties; bij ons kunnen de mensen lid worden met een eenmalige inleg van 1 euro. Als leden dat zelf wensen, mogen ze meer investeren met een rendement van 5 procent per jaar. Op 16 januari 2019 is de aftrap van Energie Coöperatie Almelo tijdens een bijeenkomst bij de Hagendoornschool. Tevens is dit het pilotproject voor de energie coöperatie, het is de bedoeling dat er zo’n dertig zonnepanelen op de Hagendoornschool worden geplaatst. Buurtbewoners kunnen zich binnenkort aanmelden via de website energiealmelo.nl 

Het is de bedoeling om een deel van de exploitatiewinst aan een lokaal groen initiatief of instelling te geven, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Lagere energiekosten, schone opwekking van energie en hierdoor een significante verbetering van het lokale woon- en leefklimaat. Dus de natuur wint er ook bij!

Waarom?? Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zakendoen. Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan. (Wubbo Ockels. 1946-2014)

Werkbestuur Energie Coöperatie Almelo

  • Drs. Frank van Marle –  Voorzitter

–Cogas top klantprocessen NL

–NL energiemarkt in jaar 2000 open gebroken als mede- oprichter/directeur sales & operations Energiebedrijf.com (nu Oxxio)

  • Eric van Veluwen  – Secretaris, subsidies

–Entrepreneur duurzaamheid. consultant, kok, initiatiefnemer

  • Ing. André Herrmann –  Penningmeester, wind- energie

–Meerdere windparken in NL gerealiseerd

  • Michiel Backx  –  Zonne- energie, LED, D.B.

–Directeur –mede- eigenaar Voskamp Duurzaam

  • Ing. Frans Arends  –  Infrastructuur

–Realiseert bij netbeheerders grote infrastructuurprojecten

  • Mr. Cor Alberts  –  Jurist energie

–Contracten en vergunningen bij grote  energieleveranciers

Voor een presentatie van de energiecoöperatie, klik op onderstaande knop.

Energie Coöperatie Almelo