Diner Pensants VissersbondDinner Pensants

Voor de Nederlandse Vissersbond hebben Andre Brouwer van de Bomen Consultants en Eric van Veluwen van de ValeOuwe een serie stakeholdergesprekken in de vorm van Diner Pensants georganiseerd. Het doel van deze Diner Pensants was het krijgen van handvatten om de maatschappelijke appreciatie voor wilde, duurzame vis uit de Noordzee, de Waddenzee en het Kanaal op het peil te brengen dat de sector verdient. Vis, mits duurzaam gevangen, past prima in deze tijd waarin veel aandacht is voor gezonder en verantwoord eten. Ook culinair biedt vis veel mogelijkheden die nog maar ten dele benut worden in de Nederlandse keuken.

ZusenZoMedia heeft een korte film gemaakt voor de Nederlandse Vissersbond met daarin een uiteenzetting van het vraagstuk en adviezen van de genodigden uit de verschillende sectoren.