Onderzoek sociale kwaliteit in de wijk

Voor de wijk de Haghoek in Almelo mogen we in opdracht van de Provincie Overijssel een buurtonderzoek doen naar de sociale kwaliteit.

Het vraagstuk is om interviews te houden onder de bewoners, naar wat ze beweegt.

Wat willen we bereiken?

Sociale cohesie bewerkstelligen door de buurt weer samen te brengen, door elkaar op een ludieke en respectvolle manier te bewegen om naar elkaar om te zien, zonder dat het van bovenaf gedirigeerd wordt.

Wat gaan we doen?

  1. Sociale en demografische context – waar komen ze vandaan, welke behoeftes zijn er?
  2. Inventariseren persoonlijke behoeftes, zorgvraag tot en met financiële context.
  3. Onderzoek staat van onderhoud huizen, in relatie tot wooncomfort.
  4. Onderzoek mogelijk sociaal isolement, waaronder bewegen en voedingspatroon en achtergrond van het huidige gedrag.

De uitkomsten worden rond de zomer geïnventariseerd.