Stadslandbouw

Stadslandbouw

Vanuit stichting de Proeftuinen is Eric van Veluwen actief betrokken bij verschillende stadslandbouw initiatieven. Stichting de Proeftuinen wil dat er voor duurzame ‘groene’ projecten een breed draagvlak is, waarbij het de bedoeling is dat meerdere partijen samenwerken. De stichting kan hierbij een begeleidende, ondersteunende of adviserende rol spelen. Niet zelden neemt de stichting zelf het initiatief tot een project, of participeert rechtstreeks in een (EU) project.

Een voorbeeld hiervan is de eerste Wisseltuin in Almelo (in samenwerking met de gemeente Almelo en scholengemeenschap Het Erasmus) en het recent afgeronde project Green Cook – local food-less waste, een internationaal project rondom voedselverspilling. De Almelose projecten zijn ook te vinden op de website Stadslandbouw Almelo.